fbpx

The future of learning is blended

Vooraleer corona de wereld overspoelde was het al duidelijk dat de toekomst van leren ‘blended’ zou zijn. De coronacrisis heeft dit gegeven enkel in een stroomversnelling gebracht.

Maar wat bedoelen we nu precies met ‘blended learning’? Blended learning betekent het afwisselen van verschillende leervormen. De meest gekende leervorm is die we allemaal kennen van toen we naar school gingen: het zogenaamde ‘klassikale leren’. Dit wil zeggen: iemand staat voor een groep en  brengt die groep bepaalde kennis of vaardigheden bij. Dit leren gebeurt grotendeels synchroon: alle deelnemers krijgen op hetzelfde moment dezelfde leerstof.

Blended learning

Blended learning is het afwisselen van klassikale leermomenten met andere leermomenten.

De twee meest voorkomende alternatieve leervormen zijn digitaal leren en coaching. In dit artikel staan we stil bij coaching als leervorm.

Coaching heeft in deze tijden niet alleen als voordeel dat het een 1 op 1 gebeuren is en dus per definitie veiliger dan een opleiding in groep. Het heeft daarnaast ook nog andere voordelen zeker wanneer we coaching inzetten als aanvulling op klassikale opleidingen.

Een praktisch voorbeeld:

Stel je hebt een groep van 12 leidinggevenden.  Hoe groot is de kans dat deze 12 personen bij aanvang van een opleidingstraject met exact hetzelfde niveau vertrekken of met exact dezelfde vragen zitten? Klein.

Hoe groot is de kans dat deze 12 leidinggevenden een drukke agenda hebben en liefst zo weinig mogelijk tijd besteden aan hun leertraject? Groot.

Dan kan je als L&D twee keuzes maken: of je haspelt iedere leidinggevende door hetzelfde traject of je voorziet een ‘blend’ van groepssessies en bv. individuele coaching.

Bij deze blend worden de groepsmomenten typisch gebruikt om de visie van de organisatie op leidinggeven te bespreken, ervaringen uit te wisselen en stukken theorie aan te reiken.

Tijdens de individuele sessies wordt er dieper ingegaan op de individuele struikelblokken van iedere leidinggevende.  De coach kan werken op concrete voorbeelden uit de praktijk en de leidinggevende ondersteunen bij het aanpakken van de problemen die hij in zijn dagelijkse werking tegenkomt. Bijkomend voordeel van individueel te werken is dat de coach kan gaan werken op het niveau van de overtuiging daar waar je tijdens een klassikaal moment vaak blijft hangen en het niveau van de vaardigheid  (cfr. logische niveaus van Dilts & Bateson).

Itzu Training opleidingspartner

Individuele coaching zorgt er dus voor dat je:

  1. Inspeelt op de concrete behoeften van de deelnemer. Hiermee zorg je automatisch ook voor een hogere betrokkenheid en motivatie, wat de kans op echte gedragsverandering aanzienlijk vergroot.
  2. Kunt werken op overtuigingsniveau. Ons gedrag wordt bepaald door onze normen en waarden. Het kan zijn dat we over een bepaalde vaardigheid beschikken, maar dat we deze niet inzetten omdat het indruist tegen onze normen en waarden. Een coach kan nagaan waar het precies blokkeert en ingrijpen op het juiste niveau. Ook dit weer met als doel een duurzame gedragsverandering teweeg te brengen.
  3. Lagere tijdsinvestering voor de deelnemers. Coaching sessies zijn kort en krachtig. Je leidinggevenden moeten geen dag opleiding volgen om er misschien 1 bruikbare tip uit te halen. Tijdens een coaching sessie van 2 uur krijgen ze gegarandeerd 1 tip die ze direct kunnen omzetten in de praktijk.
  4. Spreiding in tijd:  klassikale momenten af te wisselen met coaching, wordt je leertraject gespreid in de tijd. Regelmatig een prikkel geven is veel effectiever dan een ‘one shot’ waar later niet meer op teruggekomen wordt. Ook dit komt het uiteindelijke leerresultaat ten goede.
Itzu Training opleidingspartner

Tools ter ondersteuning?

Naast de gebruikelijke online video meetingtools (Zoom, Webex, MS Teams, …) kan een online leerplatform (waar de deelnemers ten alle tijden informatie, cursusmateriaal, filmpjes, extra tips & tricks,… kunnen raadplegen) mooi meegenomen zijn. 
Zo kan je maximaal rendement halen uit de leermomenten en leert iedereen op het ogenblik dat voor hun het best uitkomt.

Bij Itzu Training kunnen we jou een betaalbare en laagdrempelige online leeromgeving aanbieden, volledig in de huisstijl van jouw bedrijf. Jij beslist zelf hoe lang deze online staat en wie waartoe toegang krijgt.

Opleidingssubsidies

Coaching blenden met klassikaal leren heeft dus op verschillende manieren een gunstig effect op het leerresultaat. Door slim te organiseren en gebruik te maken van de bestaande subsidie mogelijkheden kan dit vaak erg interessant zijn.

 

Interesse voor blended learning?

Heb je interesse in dit concept en zou je willen weten wat dit kan betekenen voor jouw organisatie?