fbpx

Blended learning met een stevige scheut groeimindset: de winnende cocktail voor HR-director bij Van Havermaet Elke Sweldens

“Met theorie alleen help je jonge managers niet vooruit”

Als advieskantoor is Van Havermaet in zes vestigingen in Vlaanderen en Brussel een aanspreekpunt voor elke businessgerelateerde vraag. Van Havermaet heeft een zeer uitgebreide kennis op zowel financieel, fiscaal, juridisch, HR, strategisch als bedrijfseconomisch vlak. HR-director Elke Sweldens waakt over de groei van hun 230 medewerkers en legt daarbij een sterke focus op talentontwikkeling. Om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst en koers te zetten richting beoogde strategische doelstellingen, doorlopen de nieuwbakken managers van Van Havermaet dit jaar een leiderschapstraject onder begeleiding van Itzu Training.

opleidingstraject Van Havermaet - Itzu training

“Leiderschapsontwikkeling is altijd al een queeste geweest voor elke organisatie en elke HR-professional”, weet Elke Sweldens. “Je ziet vaak dat men dure theoretische opleidingen organiseert voor executives. Maar waarom zou je steeds opnieuw budget investeren in dezelfde selecte groep mensen? In onze organisatie hebben we vooral oog voor het potentieel van de jongere medewerkers. Mensen die een vijftal jaar bij ons aan de slag zijn en doorgroeien naar een managementrol. Voordat we hen onderdompelen in hiërarchische leidinggeving, laten we hen via opleidingen en leerervaringen gradueel wennen aan een begeleidende rol. Voor het eerst feedback geven, opdrachten delegeren enzovoort. Om die opleidingstrajecten in goede banen te leiden, gingen we in zee met Itzu Training.”

Wat zochten jullie in een opleidingspartner?

“In eerste instantie wilde ik dat het coronavirus geen rem meer kon zetten op de ontwikkeling van onze maeten”, zegt HR-director Elke Sweldens. “We hebben vorig jaar namelijk noodgedwongen heel wat opleidingen moeten annuleren. Daarom gingen we op zoek naar een partner die het hele leertraject op een volwaardig digitale manier kon aanbieden.”

“Los van alle praktische overwegingen, is in onze organisatie ook het idee gerijpt om op een andere manier naar opleiding en ontwikkeling te kijken. Je ziet heel vaak dat medewerkers een opleiding volgen, met een beetje geluk geïnspireerd geraken, en nadien op de werkvloer al snel terugvallen op oude gewoontes. Dat is des mensen. Echte verandering in gedrag en competenties vraagt namelijk z’n tijd. Daarom wilde ik een langdurig traject aangaan. Eentje waarin medewerkers bovendien op verschillende manieren kunnen leren. Via fysieke of digitale opleiding, maar ook door af en toe iets te lezen, door ervaring op te doen, via intervisie, … Een schoolvoorbeeld van blended learning.”

“Wat mij betreft kan je zo’n opleiding ook niet zomaar uit een schuif trekken en toepassen binnen uiteenlopende bedrijven. In onze zoektocht naar een opleidingspartner hechtte ik er dus belang aan dat het uiteindelijke traject toegespitst was op de uitdagingen waar Van Havermaet de komende jaren mee te maken zal krijgen. Een ander aspect van ‘maetwerk’ ligt in de waarden en manier van samenwerken waarmee een opleidingspartner in het traject stapt. Er moet een match zijn op dat vlak. Meer bepaald met onze growth mindset. Op onze oprijlaan kom je een bord tegen met een groot kruis doorheen ‘fixed mindset’, en alle focus op ‘growth mindset’. Daarmee weet je al voldoende” (lacht).

“Met Itzu Training voelde ik meteen die klik. Door eerdere samenwerkingen wist ik ook dat zij begeesterd zijn door het sterktedenken, wat dus volledig in lijn ligt met onze growth mindset. Het feit dat zij die ingesteldheid doortrekken in alles wat ze doen, speelde zeker mee in onze beslissing om met Itzu Training verder te gaan.”

Hoe verloopt jullie leiderschapstraject in de praktijk?

“In een eerste fase hield Itzu Training een focus forum”, vertelt Elke Sweldens. “Daarin werden de deelnemers en hun leidinggevenden bijvoorbeeld gevraagd hoe het gedroomde opleidingstraject er voor hen uit zou zien. Daarnaast kregen ze uitleg over de opleiding zelf en werden ze toegevoegd aan het online portaal waarmee Itzu Training werkt. Dat platform kan je eigenlijk zien als een uitgestippelde reis. Deelnemers zien op voorhand wanneer er opleidingen plaatsvinden, intervisies, tussentijdse opdrachten, … Bovendien kunnen ze altijd op dat portaal terecht. Ook om vragen te stellen of iets met collega’s te bespreken.”

“Tussentijds gaan de deelnemers effectief aan de slag met hetgeen ze geleerd hebben. Ook wanneer je iets in de praktijk oefent, heb je namelijk begeleiding nodig. Daar komt het individuele luik van de opleiding heel goed van pas. Wanneer deelnemers voelen dat ze bijkomende begeleiding nodig hebben, kunnen ze persoonlijke coaching inroepen. Een mooie aanvulling op de collectieve lesmomenten.”

Hoe reageren de deelnemers tot dusver op het traject?

“Voor resultaten op het vlak van skills en competenties zitten we nog iets te vroeg in de opleiding. Pas aan het einde van het jaar ronden de deelnemers hun traject af. Een tussentijdse evaluatie leert ons echter wel dat ze heel tevreden en enthousiast zijn over de afgelopen maanden. Zowel de trainers, het online platform als de vele manieren waarop ze kunnen leren, vallen duidelijk in de smaak. We krijgen veel positieve feedback op de grote afwisseling en de mogelijkheid om individuele coaching te krijgen.”

“Wat ik op voorhand zelf wat onderschat heb, is dat de deelnemers toch nog op verschillende snelheden aan zo’n traject beginnen. Zowel wat ervaring met opleidingen als digitale leermethodes betreft. Dat terwijl in de opleiding allemaal hoogopgeleide, gemotiveerde mensen zitten, die zoals de meesten al een tijdlang van thuis uit werken. We merkten dat een aantal medewerkers echt gediend waren met een soort van focushandleiding, vol tips en tricks om op een optimale manier een digitale opleiding te volgen.”

Wat verwacht je aan ‘het einde’ van de rit?

“Allereerst hoop ik dat ze al het geleerde ook in de praktijk weten om te zetten en hen zal sterken in hun (zelf)leiderschap. Dat ze de rugzak die ze nu aan het vullen zijn op tijd en stond bovenhalen en er de juiste spullen uitpikken. Verder zie ik hen graag stappen zetten in onze groeimindset. Dat ze deze nog beter leren begrijpen en beseffen dat je gerust fouten kan maken, en daar vervolgens uit leren. Dit stimuleren we nu door intervisies te organiseren en openlijk cases met elkaar te delen.”

“Daarnaast wil ik onze mensen laten zien dat we in hen geloven. Dat het traject hen veel goesting geeft om ertegenaan te gaan en dat hun eigen groei accelereert. Het doel is ook dat ze doordrongen geraken van de manier waarop wij leidinggeven. Namelijk op een heel waarderende en resultaatsgerichte manier, waarbij je inzet op de sterktes van mensen.”

“Naast het inhoudelijke aspect van de opleiding, verwacht ik ook dat de deelnemers op nieuwe manieren leren leren. Doordat ze zo intensief aan de slag gaan met die blended learning en digitale leervormen, leren ze zich wapenen tegen heel wat toekomstige uitdagingen.”  

Staan er nog samenwerkingen met Itzu Training op de agenda?

“Er zijn verschillende one shot opleidingen en coachings waarvoor we beroep doen op hun expertise. Op dit moment ligt onze grootste focus wel vooral op de langlopende opleiding van onze jonge managers. We blijven echter werken aan de kwaliteit van onze interne opleidingen. Bij de verdere ontwikkeling van de Van Havermaet Academie zullen we Itzu Training dus zeker nog betrekken. Itzu Training begeleidt ons trouwens niet enkel met de opleidingstrajecten op zich. Ze maken ons ook wegwijs in alle subsidies waar we als organisatie aanspraak op maken. Iets waar je op eigen houtje nogal snel in verdwaald zou raken. Samen met hun snelle opvolging en tussentijdse terugkoppelingen zorgt dat ervoor dat ze ons volledig ontzorgen.”

Kunnen jouw medewerkers ook een opleidingstraject op maat gebruiken?

Contacteer onze experten.