fbpx

Make it social: hoe praten de leerwinst post-training verhoogt

Van informele updates tot generale repetities

In een professionele context betekent leerwinst meer dan kennisoverdracht. Het gaat vooral om gedragsverandering teweegbrengen, competenties versterken en de professionele performantie verbeteren. Jaarlijks investeren bedrijven heel wat middelen in opleiding, training en coaching. Maar vaak vergeet men waar je de leerwinst pas écht binnenrijft: na afloop van een opleiding.  

Als het echte leren pas na afloop van een opleiding gebeurt, moet je lerenden op dit meest vitale (en kwetsbare) moment ook ondersteunen. Er daar zijn verschillende manieren voor.

leerwinst

Praat er eens over

In opleidingen wordt onvermijdelijk abstractie gemaakt van de sociale omgeving waarin medewerkers behaalde vaardigheden moeten gebruiken. Soms kan dit voor koudwatervrees zorgen bij lerenden. Een sociale omgeving wil namelijk niet altijd even netjes meewerken met onze plannen.

Als leerwinst uitblijft en gedragsverandering faalt, is het vaak in relatie met anderen:
– Anderen reageren nét niet zoals verwacht.
– Anderen zijn minder participatief of communicatief dan gehoopt.
– Sociale druk en stress dwingen snel weer oude gewoonten af.

Onderzoek naar het succes van goede voornemens ondersteunt de gedachte dat de sociale context bepalend is voor het succes van duurzame gedragsverandering, zolang die sociale omgeving actief betrokken wordt bij je plannen. Het actief betrekken van anderen verlaagt de kans op falen of terugval. Daarom is het zinvol om implementatiedoelen (m.a.w. het nieuwe gedrag) te delen met mensen in je professionele sociale omgeving.

Hoe? Door simpelweg collega’s of leidinggevenden na afloop van een training te informeren over die implementatiedoelen. Bijvoorbeeld: “Voortaan wil ik met meer assertiviteit deelnemen aan meetings. Spreek mij erop aan.” Op die manier help je anderen aandachtig zijn voor je plannen en aansprakelijkheid. Bovendien krijg je sneller begrip en sociale mildheid van je collega’s als je je leertraject en doelen met hen bespreekt.

Management Learner Guides

Ook leidinggevenden van lerenden maken deel uit van de sociale context. Meer nog: ze spelen de belangrijkste rol bij het tot stand brengen van leerwinst. Een leidinggevende moet lerenden namelijk verwelkomen in een werkmilieu dat ontvankelijk is voor nieuwe skills en competenties.

Om leidinggevenden te ondersteunen in het opvolgen van hun lerende medewerkers, is een Manager Learning Guide (MLG) onmisbaar. In zo’n guide kan een leidinggevende nuttige informatie raadplegen:

– een samenvatting van de inhoud van de training (de doelstellingen, competentiepunten en het verwachte post-traininggedrag)

op maat gemaakte adviezen en opdrachten om het leerengagement van hun teamleden hoog te houden, en om hen te blijven prikkelen en ondersteunen

Ook hier blijft communicatie noodzakelijk voor leerwinst. Breng als leidinggevende lerenden in je team op de hoogte van je opvolgingsplannen én vraag naar manieren waarop je ondersteuning kan bieden. Neem ook initiatief om hun post-trainingervaringen samen te bespreken. Geef lerenden ten slotte opportuniteiten voor rehearsals. Een rehearsal is een soort simulatie ter voorbereiding van the real deal. Spannende meeting op de planning? Stel voor om ze samen te oefenen. Zo werk je ook nog eens aan de psychologische veiligheid van je medewerkers.

Bij Itzu Training passen we deze pointers toe in opleidingstrajecten op maat die we voor bedrijven ontwikkelen. Dankzij cascadetraining houden we rekening met zowel de doelgroep als de sociale omgeving van de doelgroep, en dragen teams als geheel bij aan het succes van een competentietraining.

Kan jij wat hulp gebruiken bij de leerwinst van je medewerkers?

Dan staat Itzu Training je graag bij met woord en daad.