fbpx

Advies opleidingssubsidies

Wist je dat jouw bedrijf wellicht recht heeft op één of meerdere opleidingssubsidies? Terwijl de overheid heel wat verschillende subsidies ter beschikking stelt, merken we bij Itzu Training dat veel van die mogelijkheden nog onvoldoende gekend zijn. Onze Itzu Training adviseurs maken je graag wegwijs in alle subsidies voor jouw interne en externe opleidingsinspanningen

Wanneer is het interessant om aan opleidingssubsidies te denken?

Subsidieadvies

De 5 meest gebruikte opleidingssubsidies

1.

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die jou als ondernemer een financiële tegemoetkoming geeft wanneer je opleiding of advies aankoopt bij een geregistreerde dienstverlener zoals ITZU Training.

>> Meer over KMO-portefeuille

2.

Sectorfondsmiddelen

Sectorfondsen hebben o.a. als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers binnen een bepaalde sector. Zo voorzien deze fondsen bijvoorbeeld opleidingspremies voor betalende opleidingen.

>> Meer over sectorfondsmiddelen

3.

ESF-subsidies

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert opleidingsprojecten van bedrijven. Bedrijven uit alle sectoren en social profit met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

>> Meer over EFS-subsidies

4.

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) / Betaald Educatief Verlof (BEV)

In tegenstelling tot de kmo-portefeuille die tussenkomt in de opleidingskost, vormen het Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief Verlof een tussenkomst in de loonkost van de werknemers die een erkende opleiding volgen. 

>> Meer over VOV en BEV

5.

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens één werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

>> Meer over werkbaarheidscheques

 

Erkend trainingspartner

Als opleidingsverstrekker heeft ITZU Training natuurlijk de nodige kwaliteitslabels en erkenningen op zak.

Kwaliteitsmodel specifiek ontwikkeld voor organisaties of departementen actief in learning en consulting.

ITZU Training is erkend dienstverlener in de pijlers ‘opleiding’ (DV.O228574) en ‘advies’ (DV.A232995).

ITZU Training is erkend dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Professional training en coaching

Ontdek of jouw opleidingsidee subsidieerbaar is