fbpx

Nieuwe dialoogstructuur is ideaal vertrekpunt bij changetrajecten

Om helderheid en structuur in je strategische planning te brengen, grijp je wellicht automatisch naar het alom bekende SWOT-model. Of misschien heb je ervaring met de meer recente SOAR-analyse? Dat model heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. In deze blog analyseren we beide modellen … en staan we stil bij een derde mogelijkheid: de SAUCE-dialoogstructuur, de uitgelezen techniek in een complex changetraject.

Blog Itzu Training, opleidingspartner

De tactische SWOT-analyse: klassieker met focus op analytisch proces

De SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is de juiste keuze wanneer je inzichten wil verkrijgen in je business opportuniteiten en marktpositie. Het model laat je vooral nadenken over de zwaktes en bedreigingen die opportuniteiten in de weg staan. Het uiteindelijk doel? De minpunten strategisch aanpakken en de ‘gap’ tussen je huidige en gewenste situatie verkleinen. Daarom kan je SWOT zien als een tactische tool die beperkingen helpt wegwerken.

Enige voorkennis is vereist om van deze oefening een succes te maken:

  • Om de opportuniteiten voor je organisatie correct in te schatten, beschik je best over wat markt- en trendgevoel.
  • Daarnaast steunt de SWOT-analyse op een competitieve mindset. Zonder onderbouwd concurrentiebesef wordt het wel erg moeilijk om je eigen marktpositieve realistisch in te schatten.

Alvorens je een opleiding organiseert, moet het duidelijk zijn welke kritische factoren het succes van zo’n opleidingsprogramma mogelijk maken. Met andere woorden: welke andere competenties moet de doelgroep bezitten om de doelcompetentie te bereiken? Het is hierbij essentieel daarbij de hiërarchie en wederzijdse afhankelijkheid van competenties te respecteren.

De visionaire SOAR-analyse: adequate team- of leiderschapsoefening

Kunnen we met het SOAR-model écht over een waardige vervanger spreken? ‘Vervanging’ is niet echt van toepassing. De SOAR-analyse (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) zet namelijk de denkwijze van de SWOT op z’n kop. Hier vertrek je net van de sterktes van je organisatie, als drijvende kracht van strategische verbetering. Bedreigingen worden zelfs geformuleerd als opportuniteit.

Bij een SOAR-oefening kijk je vooral naar wat er in de organisatie speelt. Meer evaluatie van binnenuit, minder analyse van wat er in de markt gebeurt. Deze oefening veronderstelt daarom eerder een collaboratieve en teamgerichte mindset. De vraag luidt: welke gezamenlijke visie kunnen we definiëren om de vastgestelde mogelijkheden te realiseren? Het tactische maakt hier met andere woorden plaats voor het visionaire. Omdat een SOAR-analyse meer belang hecht aan interne sterktes heb je bovendien geen voorkennis nodig.

SAUCE-dialoogstructuur: reactief model met opportuniteit als startpunt

ItzuTraining - Sauce model
  • Het SWOT- en SOAR-model delen hun nadruk op sterktes en het signaleren van opportuniteiten. Daarin ligt echter ook hun gedeelde beperking: vanaf het moment dat mogelijke opportuniteiten gesignaleerd zijn, verliezen beide modellen aan kracht. Sterker nog: veel vaker dient een opportuniteit zich vanzelf aan en is het aan de organisatie om uit te maken wat die juist inhoudt en hoe erop ingespeeld moet worden. Bovendien moet je in zo’n geval alle betrokken stakeholders horen, consensus bekomen en buy-in verzekeren. Zeker wanneer de kans op weerstand groot is en de implementatie van een actieplan van verschillende functiegroepen (verzamelingen van functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag, n.v.d.r.) afhangt.

Komt een opportuniteit aankloppen? Dan heb je nood aan een reactief model. Eentje dat de aspiraties en toekomstvisie van je organisatie ter discussie stelt in het licht van die opportuniteit. Daarom ontwikkelde Itzu Training de SAUCE-dialoogstructuur (Strengths, Aspirations, Urgencies, Challenges, Engagements). Daarbinnen bespreek je obstakels, bedreigingen of uitdagingen (Urgencies, Challenges) binnen het raamwerk van een al gesignaleerde opportuniteit. En niet omgekeerd.

De voordelen van het SAUCE-model zijn legio:

  • SAUCE helpt input verzamelen van alle betrokken partijen en stakeholders over de aanpak van een centraal vraagstuk. Het verheldert heersende opinies over doelen en prioriteiten en werkt procesmatig naar een consensus toe. Je begrijpt meteen waarom de SAUCE-dialoogstructuur uitermate van pas komt bij changetrajecten, die een grote mate van betrokkenheid en buy-in vereisen.
  • Bij deze trajecten zijn de krijtlijnen vaak op voorhand uitgezet en moet je de ambities contrasteren met ‘wat er speelt’ in de organisatie.
  • Verder is het ook de uitgelezen tool om manieren van samenwerking, waardedefiniëring, sales approach, marktpositionering en employer branding te bespreken.

Itzu training past het SAUCE-model steevast toe in haar strategische brainstormsessies, genaamd Focus Forum. Tijdens deze door Itzu Training ontwikkelde, kritische denkoefening verzamel je in groep duidelijke inzichten, om deelnemers op dezelfde lijn te krijgen. Dit effectieve dialoogformat kan je eventueel combineren met onze ITZU Workspace. Dat is een blended learning programma dat ook dienst kan doen als digitale facilitatietool.

Opleidingssubsidies

Heb je het gevoel dat jouw bedrijfsstrategie een ITZU-sausje kan gebruiken?
Schakel onze experten in en ga aan de slag met de dialoogstructuur die het best bij jouw situatie past.

 

Meer weten?

Wij maken ons sterk hèt expertisecentrum te zijn voor het ontwikkelen van professionele competenties.
En we kunnen goed luisteren 😉